Parkmanagement

Parkmanagement wordt ingezet om de kwaliteit van het bedrijventerrein in stand te houden en te verbeteren. Dit wordt o.a. gerealiseerd door:

  • beheer en onderhoud openbare ruimte
  • collectieve beveiliging
  • gezamenlijke inkoop
  • Collectieve initiatieven op duurzaamheid

Met het gezamenlijk organiseren van collectieve projecten op het terrein wordt meerwaarde gecreëerd voor ondernemers en een duurzaam gebruik van het terrein.

Parkmanagement biedt zowel financiële als kwalitatieve voordelen voor ondernemer gevestigd op het bedrijventerrein.

De besparingen worden gerealiseerd op de inkoop. Deze voordelen worden behaald door schaalvoordeel en kennis van de verschillende marktgebieden. Daarnaast probeert parkmanagement gebruik te maken van bestaande collectieven op andere bedrijventerreinen.

Contactgegevens
Parkmanagement TPN-West wordt uitgevoerd door Sandra Hagenbeek en Marcel Lieskamp
T: 024 322 14 66
E: bedrijvenvereniging@tpnwest.nl