Doelstelling

TPN-WEST behartigt de belangen van alle ondernemers op de industrieterreinen Noord- en Oostkanaalhavens en Westkanaaldijk-de Sluis.

De doelstellingen van TPN-West zijn:

  • belangenbehartiging
  • verduurzaming van het bedrijventerrein
  • bereikbaarheid
  • verkeersveiligheid
  • criminaliteitsbestrijding
  • sociale veiligheid
  • een gezonde omgeving
  • openbare parkeervoorzieningen
  • collectieve voorzieningen

Er wordt ook aandacht gegeven aan het informele aspect m.b.t. de onderlinge contacten en de belangenbehartiging.

Elke ondernemer op het bedrijventerrein van TPN-WEST kan lid worden van deze bedrijvenvereniging.

Als u geen ondernemer bent op het bedrijventerrein van TPN-WEST, maar u draagt de vereniging een warm hart toe, kunt u sympathisant worden.