Verbeterde communicatie tussen Omgevingsdienst en Bedrijvenvereniging

Sinds ruim een jaar vinden periodieke gesprekken plaats tussen de Omgevingsdienst en het bestuur van de Bedrijvenvereniging. Het doel van deze gesprekken is elkaar beter te informeren, weten wat er speelt en de onderlinge communicatie te verbeteren.

Een deel van de ondernemers ervaart dat het toezicht en de vergunningverlening van de Omgevingsdienst teveel als een exercitie van achter het bureau worden uitgevoerd en dat er te weinig dialoog is over de zaken. Om deze zorgen aan te pakken, heeft de Omgevingsdienst het bestuur van de Bedrijvenvereniging uitgenodigd om concrete voorbeelden te delen waarbij de Omgevingsdienst naar het idee van de bedrijven zich onredelijk of te rigide opstelt.

Door deze voorbeelden te delen, kan de Omgevingsdienst toelichting geven op hun werkwijze en leren van de feedback die zij ontvangen. Dit biedt een kans om gezamenlijk te werken aan een effectiever toezicht- en vergunningverleningsproces.

Wij moedigen alle ondernemers aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid en hun ervaringen en feedback te delen met de Bedrijvenvereniging. Door samen te werken en open te communiceren, kunnen we streven naar een meer constructieve en begripvolle benadering van toezicht en vergunningverlening, wat ten goede komt aan zowel de ondernemers als de gemeenschap.

Laten we deze kans grijpen om de samenwerking te versterken en de communicatie verder te verbeteren. Uw input is van onschatbare waarde in dit proces.