Tarieven

De tarieven voor bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein WKS en NOK in 2016 zijn:

1 – 9 werknemers € 295,00

10 of meer werknemers € 495,00

Sympathisanten € 495,00

TPN-WEST kent ook Sympathisanten. Dit zijn bedrijven die niet op het terrein gevestigd zijn maar de Bedrijvenvereniging een warm hart toe dragen.

Het tarief voor Sympathisanten bedraagt een vast bedrag per jaar van € 495,00 ongeacht het moment van de instap gedurende het kalenderjaar.

Bovenstaande bedragen zijn exclusief 21% BTW. Wilt u zo vriendelijk zijn indien het aantal medewerkers indien verlaagd/verhoogd ook door te geven aan het secretariaat: bedrijvenvereniging@tpnwest.nl

Wat krijgt men aan activiteiten op jaarbasis

 • Nieuwjaarsontbijt
 • Algemene Ledenvergadering
 • BBQ
 • Ontspanningsactiviteit
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Diverse voorzieningen zoals aansluiting op goedkoop breedband, KVO-certificaat voor korting op de verzekeringspremies
 • Energieneutraal terrein, veiligheid, revitalisatie etc.
 • Diverse informatieve workshops m.b.t. actuele zaken ongeveer 3 à 4 keer per jaar.
 • Parkmanagement

Algemene informatie:

 • Vooralsnog kan per bedrijf 1 persoon worden aangemeld voor de bijeenkomsten of meerdere indien dit staat vermeld. Bij sommige activiteiten zal voor deelname door meerdere personen uit een en hetzelfde bedrijf, een bijdrage worden gevraagd.
 • Bovenstaande geldt ook voor Sympathisanten.
 • Sympathisanten hebben geen stemrecht.