KVO-B

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Een onveilige omgeving zorgt voor schade, een onprettige werkomgeving en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Daarom heef het cetrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Ondernemers, gemeenten, politie en brandweer kunnen onveiligheid niet alleen aanpakken. Het KVO helpt de betrokken partijen om gezamenlijk afspraken te maken en structureel te werken aan een schoon-heel-veilig bedrijventerrein.

TPN-WEST beschikt sinds 2007 over het KVO-Keurmerk. Elke 3 jaar vindt er een hercertificering plaats door KIWA. De laatste audit heeft op 22 mei 2019 plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in de hercertificering van het KVO-Keurmerk tot juni 2022.

Leden van de werkgroep?

Ondernemers: Eric Goorsenberg (Goorsenberg), Onno Schutte (Gommers),  Riny Timmermans (Makro), Stef Cuppens (Cuppens +zn)
Gemeente Beuningen: Ruben Hurenkamp, Twan Willems, Roy Steins
Gemeente Nijmegen: Jeffrey Leeuwenhaag
Politie Nijmegen: John Striekwold, Ronny Reynders
Politie Beuningen: Janneke Arts
Brandweer: Michiel Hartemink
Beveiliging Intergarde: Wouter van den Berg
Secretariaat/Parkmanagement: Sandra Hagenbeek

KVO is een goede manier van structureel samenwerken. Vanuit een meting (enquête onder de gevestigde ondernemers) wordt geïnventariseerd wat de status is. Daarnaast vindt er jaarlijks een schouw plaats van het bedrijventerrein. Tijdens de schouw wordt gekeken naar (on)veiligheid van de openbare ruimte. Op basis van de bevindingen en de resultaten uit de enquête wordt een plan van aanpak opgesteld, van waaruit diverse soorten veiligheidsmaatregelen worden genomen. Het gaat hierbij niet alleen om onveiligheidsgevoelens, overlast, vandalisme en inbraken, maar ook om brandveiligheid en verkeersveiligheid.

Het KVO-certificaat heeft naast een schoon-heel-veilig bedrijventerrein ook een financieel voordeel voor de bedrijven. Een aantal verzekeringen geven korting als het bedrijventerrein een KVO-keurmerk heeft. In combinatie met collectieve beveiliging (surveillance en camerasysteem) kan de korting oplopen tot wel 15%. Er is korting mogelijk op opstal, inventaris en voorraad. Elke ondernemer dient hiervoor zelf contact op te nemen met zijn verzekering of assurantie tussenpersoon.