Energieneutraal

TPN-West Energieneutraal – Tussenstand

Geachte lezer,

Zoals u ongetwijfeld weet, is intensief onderzocht wat de mogelijkheden zijn om ons bedrijventerrein energieneutraal te maken. Daarbij gaat het om milieu en duurzaamheid, maar daarnaast ook om zoveel méér. Denk daarbij aan: reductie van energiekosten, imagoverbetering, aantrekkelijker vestigingsklimaat, waardebehoud c.q. -vermeerdering van onroerend goed en krachtenbundeling binnen onze vereniging.

De inventarisatie leverde als wetenswaardigheid op, dat we op ons bedrijventerrein met z’n allen 3.000 terajoule aan energie per jaar verbruiken. Om een indruk te geven: dat is evenveel als 100.000 stofzuigers gedurende een jaar verbruiken wanneer ze continu in bedrijf zouden zijn.

Onderzocht is in hoeverre het energieverbruik kan worden verminderd en de duurzame energieopwekking vergroot en daarmee verbruik en productie op eenzelfde niveau kunnen zijn gebracht. En daarvoor kunnen we onder meer gebruikmaken van het warmtenet. Maar ook van zonne-energie en rechtstreekse stroomlevering. De exercitie heeft uitgewezen dat er nog heel wat bij komt kijken, voordat TPN-WEST energieneutraal zal zijn. Beslist geen reden dus voor eenieder om nu tevreden achterover te gaan leunen.

Wilt u meer weten over eerdere bevindingen? Download dan hier de eindpresentatie van november 2015.

Momenteel (medio 2017) wordt met name ingezet op de aspecten energiebesparing via de MKB Energy-checkup (zie: http://energycheckup.eu/nl/home/) en op benutting van zonne-energie (zie http://www.noviovolta.nl/).