Camerabewaking

Camerasysteem TPN-WEST

Bedrijvenvereniging TPN-WEST heeft een convenant afgesloten met Intergarde BV zodat de kwaliteit van de beveiliging op het bedrijventerrein verhoogd word. Door toepassing van kentekenregistratie met een koppeling op de database van verzekeraars en politie, waardoor ook een convenant met de politie is afgesloten, is het camerasysteem zeer proactief. Zodra een geregistreerd kenteken het bedrijventerrein oprijdt zal dit gemeld worden en gepaste actie zal volgen.

What’s in it for me?

U als ondernemer heeft grote voordelen om deel te nemen aan dit cameraproject:

  • Bij een calamiteit recht om beelden veilig te laten stellen
  • Indien u beveilgingsinstallatie alarm geeft – extra beeldinformatie voor de meldkamer
  • Extra toezicht door camerasurveillance vanuit de meldkamer
  • Proactief systeem, zo vroeg mogelijke melding via inkomend kentekens
  • 40% korting op uw aansluiting op de meldkamer
  • 25% korting o[p uw abonnement alarmopvolging
  • Digitale communicatie opvolgingsdienst
  • Uw deelname verhoogt het solidariteitsgevoel op het bedrijventerrein

Wat zijn de kosten?

Deelname is mogelijk vanaf € 86,00 per maand. Deze kosten worden bepaald door een clusterindeling. De indeling kijkt o.a. naar de omvang van de onderneming, hoeveel personeelsleden er werken en welk risico aanwezig is, maar ook nar de reeds genomen beveiligingsmaatregelen door de ondernemers zelf, deze zorgen voor verlaging van het maandbedrag.

Premiekorting opstalverzekering

Door deel te nemen aan het collectief en door het feit dat de bedrijvenvereniging het KVO certificaat heeft, hebt u recht op een premiekorting op uw opstalverzekering. Deze korting is vaak hoger dande deelnamekosten. Navraag hierover bij uw verzekeraar loont dan oom zeker.

Meld u aan of maak een afspraak via TPN@intergarde.nl of bel met 043-631 0 631