Inloggen
Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen:

Camerabewaking

PPC 2.0


Publiek-Privaat Cameratoezicht, de bèste oplossing voor semi-collectief cameratoezicht.


Cameratoezicht bestaat reeds lange tijd, o.a. op WestKanaaldijk/Sluis. Dit initiatief, opgezet door de bedrijventerreinvereniging, is een goed functionerend geheel. Door de huidige tijd van minder mogelijkheden op economisch gebied alsmede de complexiteit van de materie aan de Noord-Oost Kanaalhavens-zijde van het industrieterrein is PPC 2.0 ontworpen. Door TPN-WEST, samen met leden-ondernemers, in samenwerking met partners Intergarde en Fortas.

Het concept is dè oplossing om semi-collectief cameratoezicht goed vorm te geven. Het concept sluit aan bij de technische mogelijkheden van vandaag en biedt een goede oplossing tegen lage investering en abonnementfee. Tevens vormt het een goede aanvulling op het bestaande concept aan WKS-zijde.

Door het plaatsen van high-end buitencamera’s in combinatie met detectoren, complete montage en aansluiting op meldkamer met doormelding naar politie (in geval van ernstige incidenten) wordt het gezamenlijke bedrijventerrein nòg veiliger gemaakt.

Het systeem kan in vrijwel alle gevallen naadloos op ùw reeds aanwezige systeem worden gekoppeld. Of andersom: u kunt uw bestaande systeem koppelen met dit initiatief. Niet meer uw bed uit voor ‘valse’ meldingen, of zelf (of uw medewerkers!) voor gevaarlijke situaties komen te staan. Goed opgeleide professionals komen namens u in actie!

Uw voordeel: lagere investering, lage maandfee, correcte en snelle follow-up door professionals met doormelding naar politie in geval van heterdaadincidenten. Extra voordelen: verhoging van het collectieve veiligheidsgevoel en beveiliging van het bedrijventerrein! Extra opties: vastlegging en beheer van beelden in uw eigen omgeving.

Uiteraard ontbreekt incident-terugmelding en vastlegging niet.

Kortom: PPC 2.0, dè stap naar een veiliger omgeving voor u, uw bedrijf èn bedrijventerrein!