Positieve Resultaten Schouwronde Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerrein

Onlangs heeft de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) weer een schouwronde gehouden op het bedrijventerrein. Tijdens deze ronde is opgemerkt dat, ondanks de beperkte beschikbare middelen, het terrein er aanzienlijk beter uitziet dan 2-3 jaar geleden.

Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd o.a.: kapotte stoepen, inritten en bandages zijn hersteld, kolken zijn aangebracht en bollen zijn witgeschilderd. Deze inspanningen hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen en dragen bij aan een nettere en veiligere werkomgeving voor alle ondernemers en werknemers op het terrein.

Hoewel er al veel is bereikt, liggen er nog een aantal plannen ter goedkeuring bij de gemeente. De werkgroep KVO heeft de wens uitgesproken om jaarlijks een budget te ontvangen, waarmee elk jaar een deel van het bedrijventerrein aangepakt kan worden. Momenteel worden hierover gesprekken gevoerd met de gemeente.

Het continu verbeteren van het bedrijventerrein is een gezamenlijke inspanning en de werkgroep KVO blijft zich inzetten voor een veilige en aangename werkomgeving. We houden u op de hoogte van de voortgang van de plannen en de uitkomsten van de gesprekken met de gemeente.

Samen werken we aan een veiliger en aantrekkelijker bedrijventerrein!