Port of Nijmegen – wereldverbinder aan Maas en Waal

Wist je dat Nijmegen één van de grootste binnenhavens van Nederland heeft en dat deze haven de stad maakt tot een logistieke hotspot! Vanwege de unieke ligging aan het Maas-Waalkanaal is het bedrijventerrein zowel via de Waal als via de Maas bereikbaar. Bij lagere waterstanden op de Waal kunnen dieper geladen schepen de kanaalhavens altijd bereiken via de Maas. Met zijn centrale ligging vormt de haven hét logistieke knooppunt tussen Rotterdam en Duitsland én een stimulator van duurzame ontwikkelingen. Nieuwsgierig geworden? Lees meer op de eigen website www.portofnijmegen.nl