Politie

Op de bedrijventerreinen van TPN-WEST zijn twee wijkagenten aangesteld als aanspreekpunt voor niet dringende zaken.

Voor het WKS-terrein is de heer Ronny Reynders aanspreekpunt en te bereiken via e-mailadres ronny.reynders@politie.nl

Voor het NOK-terrein is de heer John Striekwold aanspreekpunt en te bereiken via: john.striekwold@politie.nl

Spoedeisende zaken dienen uiteraard via het alarmnummer 112 te worden gemeld. Overige zaken kunnen via het landelijke politienummer 0900-8844 worden doorgegeven. De wijkagenten zijn ook via dit telefoonnummer te bereiken.

Het bezoekadres is Muntweg 209, Nijmegen.

Met regelmaat wordt vanuit TPN-West overleg met de politie gevoerd omtrent de zaken die op het terrein spelen.