Openbare ruimte

Op de bedrijventerreinen van TPN-WEST zijn twee wijkagenten aangesteld als aanspreekpunt voor niet
dringende zaken. Voor het WKS-terrein is de heer Ronny Reynders te benaderen via emailadres ronny.reynders@politie.nl.

Voor het NOK-terrein is de heer John Striekwold aanspreekpunt. John Striekwold is benaderbaar via emailadres john.striekwold@gelderland-zuid.politie.nl. Ook wijkagent John twittert: https://twitter.com/search?q=john%20striekwold&src=typd (@wijkagent_John).

Spoedeisende zaken dienen uiteraard via het alarmnummer 112 te worden gemeld. Overige zaken kunnen via het landelijke politienummer 0900-8844 worden gemeld. Beide heren zijn ook via dit telefoonnummer te bereiken.

Het bezoekadres is Muntweg 209, Nijmegen.

Met regelmaat wordt vanuit TPN-West overleg met de politie gevoerd omtrent de zaken die op het terrein spelen, bijvoorbeeld omtrent KVO-B. In dit traject neemt de politie ook deel in de werkgroep.