Lokaal zaken doen

De Bedrijvenvereniging TPN-West is ontstaan om gezamenlijke standpunten en problemen te bespreken en op te lossen. Met elkaar, maar ook buiten de bedrijvenvereniging met overheden en bijvoorbeeld gemeentelijke instanties.

Daarnaast is TPN-West een prima platform om met elkaar zaken te doen. Veel leden hebben al aangegeven dit te willen doen. Want waarom iets ver weg halen als het dichtbij net zo goed of misschien wel beter is!

Maar om dit te bereiken moeten we elkaar wel kennen. Want ‘Wie elkaar niet kent, doet geen zaken”. Dit doen we o.a. door het organiseren van diverse bijeenkomsten, al dan niet gekoppeld aan een thema.

Het Lokaal Zaken Doen vinden wij erg belangrijk en stimuleren dat op verschillende manieren. Zo hebben we een besloten groep op LinkedIn. D.m.v. een bericht kunt u uw bedrijf of een speciale aanbieding onder de aandacht brengen van de leden.

Daarnaast bieden we u de mogelijkheid uw product of dienst kenbaar te maken in de rubriek ‘Vraag en Aanbod’ via deze website. Ook als u een specifieke vraag heeft naar een product of dienst kunt u dat laten weten. Op deze wijze brengen we de kennis en kunde van onze leden dichter bij elkaar.

Wilt u een specifieke dienst of product onder de aandacht brengen of heeft u een specifieke behoefte? Stuur een mail met de informatie aan bedrijvenvereniging@tpnwest.nl en wij zorgen ervoor dat uw bericht geplaatst wordt op onze website onder algemene informatie’, ‘vaag en aanbod’