De Haven van Nijmegen

Binnen Bedrijvenvereniging TPN-WEST is een werkgroep Haven actief. In deze werkgroep zit afvaardiging van ondernemers (gebruikers van de haven), Aqualink, gemeente en de bedrijvenvereniging. Deze werkgroep zet zich in voor de ontwikkeling en economische profilering van de haven.

Economische kenmerken Haven

  • Watergebonden sectoren bieden een groot deel van de werkgelegenheid in Oost-kanaalhaven
  • Watergebonden activiteiten in de haven, o.a. productie, recycling, energiewinning, scheepsbouw en reparatie, logistiek
  • Verbonden met de ARA-havens, Ruhrgebied goed toegankelijk
  • Ook bij lage waterstanden is de haven bereikbaar

Onze missie

De haven van Nijmegen is één van de grootste binnenhavens van Nederland (centraal gelegen aan de Waal en aangesloten op het Maas-Waal kanaal) hét logistieke knooppunt tussen Rotterdam en Duitsland én een stimulator van duurzamen economische ontwikkelingen.