Green Deal

TPN-West heeft grote ambities om een toekomstbestendig bedrijventerrein te zijn. Een bedrijventerrein waarin ondernemers vorm kunnen geven aan duurzaam ondernemen, elkaar kennen en versterken. Samen met haar partners pakt de Bedrijvenvereniging TPN-West kansen in de circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie.

De maatschappelijke en politieke druk om verantwoord om te gaan met energie en grondstoffen is groot. De regering treft diverse maatregelen. Zo is het op grond van de Wet milieubeheer bijvoorbeeld al verplicht om aan te geven welke energiebesparende maatregelen het bedrijf heeft genomen of gaat nemen en daarmee te voldoen aan de informatieplicht.

Op 18 januari 2023 hebben de Bedrijvenvereniging TPN-West, Gemeente Nijmegen, Gemeente Beuningen, Provincie Gelderland, Rabobank, Economic Board, VNO-NCW en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen samen de Green Deal ondertekend. Het doel? Toewerken naar energieneutraal, circulair en klimaatbestendig ondernemen op TPN-West. De integrale energietransitie is in volle gang. Marieke Butterhoff leidt de Smart Energy Hub en Pim de Ridder ontwikkelt op initiatief van de ARN een lokaal warmtebedrijf voor TPN-West. Onze procesregisseur, Marc Kerstens, zet zich (naast de overall regiefunctie) in voor de thema’s klimaatadaptatie, circulaire stromen en databeheer.

Energiescan

Wij helpen de bedrijven gevestigd op TPN-West graag bij het verkrijgen van inzicht in het energieverbruik en de kosten, maar ook bij het realiseren van praktische besparingen en te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. Dit doen wij in samenwerking met Cinergie. In samenwerking met de gemeente Nijmegen, gemeente Beuningen en de Rabobank is er subsidie beschikbaar gesteld voor bedrijven op TPN-West om deze energiescan uit te laten voeren.

Waarom een energiescan laten uitvoeren?

Bedrijven die een energiescan laten uitvoeren, kunnen kosteloos een energieportaal laten inrichten. In één oogopslag heeft u per uur uw energieverbruik, eigen opwek en terug levering inzichtelijk. Maar ook kengetallen zoals uw verbruik buiten openingstijden zijn beschikbaar. Wilt u weten hoeveel energie uw pand verbruikt terwijl u gesloten bent?

Bedrijven met een elektriciteitsverbruik > 50.000 kWh en/of 25.000m3 gas moeten elke vier jaar via het eLoket van het RVO aangifte doen over welke energiebesparende maatregelen al wel of nog niet zijn genomen. Cinergie toetst uw bedrijf op een 40-tal punten van de Erkende Maatregelenlijst (EML) en verzorgt voor u de aangifte richting het RVO.

Regelmatig zijn instellingen van klimaatinstallaties niet optimaal ingeregeld met onnodig energieverbruik en -kosten tot gevolg. Tijdens de energiescan controleert Cinergie de instellingen van uw klimaatinstallaties.

Met de integrale energiescan die voor u beschikbaar is, worden bovenstaande vragen beantwoord, maar ook kunnen uw specifieke congestieproblemen, vervangingsinvesteringen, comfortklachten en duurzaamheidsambities worden meegenomen.

Daarnaast beheert Cinergie één van Nederlands grootste inkoopcollectieven voor elektriciteit en gas waaraan ook verschillende leden van TPN-West al jaren meedoen. U kunt hier ook gebruik van maken en de voordelen hiervan worden tijdens de energiescan voor u in kaart gebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mike Lusthof op 06-53292042 of m.lusthof@cinergie.nl