De ODRN gaat strenger handhaven op energiemaatregelen!

In opdracht van gemeente Nijmegen gaat de omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) dit najaar bij ruim 200 bedrijven in Nijmegen handhaven op de verplichte energiemaatregelen. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken, kunnen een telefoontje verwachten van de ODRN voor een controle. De ODRN zal u vragen een recente energienota te overleggen. U kunt zich voorbereiden door deze gegevens alvast klaar te zetten.

Sinds 1993 zijn alle instellingen die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zij binnen 5 jaar terugverdienen. U kunt dan denken aan het vervangen van TL voor LED-verlichting, isoleren van verwarmingsbuizen en plaatsen van bewegingssensoren. Voor 19 branches zijn in samenwerking met de branches erkende maatregelenlijsten opgesteld, waarin alle verplichte maatregelen zijn benoemd. U vindt de erkende maatregelenlijsten op de website van infomil  https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/

Naast de specifieke energiecontroles, wordt energiebesparing ook bij de reguliere milieucontroles meegenomen. Ook in dit geval vraagt de ODRN om uw verbruiksgegevens. Verbruikt u minder dan 50.000 kWh én minder dan 25.000 m3 gas, dan bent u niet verplicht de maatregelen te nemen. Als u toch wilt weten waar u energie kunt besparen, dan kan de ODRN u hier vrijblijvend over adviseren.

Ook in 2019 zal de ODRN extra handhaven op energiemaatregelen.

Ondersteuning vanuit de Bedrijvenvereniging

Momenteel is Bedrijvenvereniging TPN-WEST  aan het uitwerken op welke wijze zij de bedrijven kunnen ondersteunen met diensten en/of in de uitvoering van maatregelen om te komen tot energiebesparing. In het verleden is hier al een aantal activiteiten voor georganiseerd, zoals een energiescan met als doel vast te stellen waar verbeteringen mogelijk zijn.

De Bedrijvenvereniging TPN-WEST, gemeente Nijmegen, ODRN en ENGIE zouden samen op kunnen trekken in een campagne die voldoende armslag heeft om concrete stappen te kunnen maken. Echter, dit vraagt om collectief. Om dit tot een succes te maken is de Bedrijvenvereniging op zoek naar een groep leden die grootverbruiker zijn:

a)       Bedrijven die al ver gevorderd zijn in energiebesparing/verduurzaming en die andere bedrijven willen helpen/inspireren,

b)      Bedrijven die minder ver gevorderd zijn en hulp/advies goed kunnen gebruiken.

Het streven is om te komen tot een pool van minimaal 10 bedrijven uit de ruim 110 bedrijven die lid zijn van TPN-WEST en die als voorbeeld kunnen dienen voor de andere bedrijven. Het doel hiervan is om te leren van elkaar.

Interesse/meer informatie

Uw interesse om deel te nemen aan deze pool van bedrijven kunt u kenbaar maken bij het secretariaat van Bedrijvenvereniging TPN-WEST via bedrijvenvereniging@tpnwest.nl of via 024 – 322 14 66. Ook kunt u direct contact zoeken met Kees Baijens die dit onderwerp namens het bestuur van de Bedrijvenvereniging behartigt. Dit kan via kees.baijens@engie.com of 06 -388 293 19.

Alleen samen kunnen we zorgdragen voor een duurzaam bedrijventerrein!