Bestuur en Stuurgroep Port of Nijmegen pleiten voor watergebonden bedrijf op vrijkomend APN-terrein

Met het vrijkomen van het bedrijventerrein APN heeft het bestuur, in samenspraak met de stuurgroep Port of Nijmegen, een verzoek gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W). In dit verzoek benadrukken zij het belang van de ontwikkeling van een watergebonden en waterverbonden bedrijf op het vrijgekomen terrein.

Het bestuur en de stuurgroep zijn ervan overtuigd dat de vestiging van een dergelijk bedrijf op dit perceel een grote meerwaarde zal zijn voor zowel de lokale economie als voor de verwezenlijking van circulaire ambities. “De ligging aan het water biedt unieke mogelijkheden voor bedrijven die afhankelijk zijn van waterwegen voor transport en logistiek. Dit sluit naadloos aan bij onze visie op een duurzame en circulaire economie,” aldus een woordvoerder van de stuurgroep.

Daarnaast hebben het bestuur en de stuurgroep aangegeven dat zij intensief betrokken willen blijven bij de verdere invulling van de bestemming van het APN-terrein. Ze hebben het College van B&W opgeroepen om samen met hen de benodigde stappen te zetten om de komst van een watergebonden bedrijf te realiseren.

Het verzoek onderstreept het gezamenlijke commitment om de economische potentie van het APN-terrein optimaal te benutten en tegelijkertijd duurzame en toekomstbestendige ontwikkelingen te bevorderen.

De ontwikkeling van het APN-terrein biedt een unieke kans om bij te dragen aan de economische groei van Nijmegen en om de stad verder op de kaart te zetten als een centrum voor duurzame en circulaire bedrijvigheid.