Bestemmingsplan bedrijventerrein

De gemeente Nijmegen heeft het initiatief genomen om de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor het gebied TPN-West ter hand te nemen. Het Kronenburger Forum (een overleggremium van gemeenten, ondernemers, milieugroeperingen en wijkbewoners) is gevraagd te willen participeren in die ontwikkeling, waarvan het voortouw bij de gemeente Nijmegen ligt. De rode draad door die visie zal zijn: welke ruimte krijgen/behouden ondernemingen en welke effecten op de leefomgeving worden aanvaardbaar geacht.

Er wordt gesproken in termen van het inventariseren van “dromen” van iedere deelnemer in de werkgroep over de mogelijke toekomst van het gebied. Die dromen zullen worden geïntegreerd tot een gezamenlijk wensbeeld voor het gebied. Daarna wordt deze gespiegeld aan realiteiten (regels, budgetten, beleid, politieke accenten, etc.). Daaruit kan dan vanuit het Forum een (concept-) advies aan de colleges van Nijmegen en Beuningen worden opgesteld. Kartrekker is gemeenteambtenaar Bas Crebolder, die ook input gaat vergaren van andere stakeholders zoals RWS, Waterschap, provincie, Beuningen, etc.

Belangrijk is ook dat de op deze wijze gecomponeerde visie geconfronteerd zal worden met de status quo (bestemmingsplannen, contouren, etc.). Bij belangrijke afwijkingen tussen visie en vigerende plannen kan/zal (?) dat aanleiding zijn tot actualisatie van de plannen. Een ontwikkeling/kans die binnen het Forum als ‘interessant en uitdagend’ wordt getypeerd.

Harrie Arends van ARN B.V. en Vincent Schakel van Engie N.V. vertegenwoordigen TPN-West in het Kronenburger Forum, maar in de werkgroep nemen naast bestuurslid Peter Zwaan ook Geert Jan Ebbers (Excluded), Irene van Dongen (Watergebonden bedrijven), Jan van Delft (Dar) en René Janssen (Hyster) deel.

Lees hier de brief die namens Bedrijvenvereniging TPN WEST eerder naar de Gemeente Nijmegen is gestuurd m.b.t. het bestemmingsplan.

Presentatie onderzoek naar watergebonden bedrijven

Klik hier om de eindpresentatie ‘Het Best Bewaarde Geheim van Nijmegen’ te downloaden.