23 januari Meet Up Bedrijven “Food, Logistics & Sustainability”

Graag nodig ik  u uit voor de Meet Up Food Logistics & Sustainablity op woensdag 23 januari 2019 bij de Cornelissen Groep in Nijmegen Reserveer deze datum alvast in uw agenda! De officiële uitnodiging volgt.

Waarom?

In de regio Arnhem –Nijmegen en Wageningen willen we excelleren op duurzame logistiek en agrofood. Via The Economic Board, het LEC regio Nijmegen en de Logistics Valley wordt daar al stevig op ingezet. Het idee voor de Meet Up is afgelopen jaar ontstaan in het kader van Nijmegen European Green Capital en staat tevens in het teken van de voorbereiding van de nieuwe economische visie voor de stad. 

Programma

Het uitdagende vraagstuk rondom “Food, Logistics & Sustainability” staat centraal. Doel van de Meet Up  is om kennis, ervaring en netwerk uit te wisselen. We creëren onverwachte ontmoetingen en uiteraard zijn er sprekers om ons te inspireren en om van te leren. Zo neemt Marcel Michon van Buck Consultants ons mee naar de toekomst vanfood en logistics in onze regio. Cornelissen en Ahold gaan in op hun samenwerking om onder andere de stadsdistributie te verduurzamen. En we gaan naar buiten voor een live demo met de modernste trucks bij de stadshub. Uiteraard is er volop ruimte voor gesprek en stellingname.

15.00     Ontvangst

15.30     Welkom door dagvoorzitter Pieter van Ree (Nijmegen Green Capital)

15.35     Wethouder Monique Esselbrugge over uitdagingen en kansen voor de Nijmeegse economie en hoe de gemeente daar samen met ondernemers aan wil werken.

15.45     ‘Toekomst van food en logistics in onze regio’: key note van Marcel Michon (Buck Consultants)

16.15      Zo groen kan het zijn’: Peter Leegstraten (Ahold) & Mark van der Drift (Cornelissen) over ketensamenwerking in verduurzaming

16.45      Live Demo duurzame logistiek  op het terrein van Cornelissen

17.15     Netwerkborrel met stellingen van Sigrid Helbig (Economic Board), Gerard Jansen (Logistiek Expertise Centrum Regio Nijmegen) en Birgit Hendriks (Binnenstadservice Nijmegen).

18.00        Afsluiting      

Voor wie?

De Meet Up is bedoeld voor iedereen in de regio Nijmegen die met Food, Logistics & Sustainability bezig is: ondernemers, gemeente & provincie, kenniswereld, adviseurs, NGO’s en duurzaamheidsinitiatieven.

Meer informatie

We zijn te gast bij de Cornelissen Groep  aan de Hogelandseweg 41 in Nijmegen. U kunt zich alvast aanmelden voor de Meet Up door een mail te sturen naar  greencapital@nijmegen.nlonder vermelding van Meet Up Bedrijven. Meer informatie met een uitgebreider programma over de Meet Up volgt.

Met hartelijke groeten,

Dr. Monique Esselbrugge

Wethouder Economie